ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

ТОВ « ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» введений в експлуатацію в квітні 1972 р.

ЖИТОМИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

На сьогоднішній день проектна потужність підприємства становить близько 10 тисяч тонн металоконструкцій на рік.
Завод спеціалізується на виготовленні каркасів промислових та цивільних будівель, має великий досвід в реконструкції об’єктів металургійної та хімічної промисловості, а також у виробництві металоконструкцій для будівництва аеропортів, стадіонів, спортзалів, супермаркетів, льодових ковзанок, автодорожніх і залізничних мостів. Величезний потенціал інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників, які мають багаторічний досвід роботи на підприємстві, необхідний верстатний парк до
зволяють вирішувати будь-які завдання з випуску продукції різної складності.


Об’єкти заводу які розташовані на загальній площі понад 55000 м² з прилеглою територією, знаходяться в промисловій зоні міста.

Житомирский Завод Металевих Конструкцій
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Виробничі споруди:
– Склад металу більше 5 000 м²
– Цех підготовки і обробки металу більш 18 000 м²
– Цех складання і зварювання металоконструкцій більше- 16 000 м²
– Цех дробеметного очищення і фарбування металоконструкцій – 12 000м
²


Колектив ТОВ « ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» – це команда професіоналів з величезним досвідом теоретичної і практичної роботи.

Співробітники підприємства професійно допоможуть реалізувати як прості, так і складні проекти. На сьогоднішній день колектив ТОВ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» налічує понад 300 осіб.

Кадри підприємства – це насамперед працівники, що володіють професійними знаннями
Досвідчені фахівці розвивають навики управління, підвищуючи свій статус в компанії, завойовують репутацію професіонала і довіру колег, беруть участь у формуванні професійного колективу (це дуже важливо, оскільки ефективність роботи всього колективу залежить від ефективності роботи кожного її співробітника).
Для будь-якої компанії важливим є питання формування кадрового резерву, тому досвідчені співробітники від залучення молодих фахівців очікують припливу свіжих ідей. Організаційна адаптація на рівні заводу має свою логіку, підпорядковану завданням стійкого розвитку та підвищення ефективності навчання фахівців : навчання на робочому місці, підтримуване лінійним керівником; індивідуальне наставництво; практичні знання, поглиблене ознайомлення працівників зі структурою заводу, технологією виробництва, удосконалення професійно важливих якостей.

Підрозділ заводу представлено такими відділами:

– коdsc_1419нструкторський відділ – веде розробки техдокументації, деталювальних креслень.

технологічний відділ – забезпечує виконання виробничого процесу, роботу основного технологічного обладнання.

фінансово – економічний відділ-організовує фінансову діяльність підприємства

 

dsc_1423 – кадрово – юридичний-займається приведенням діяльності підприємства у відповідності з існуючим законодавством,визначає потреби компанії в кадрах і підбирає персонал.

відділ маркетингу – веде роботу з замовниками,: орієнтує діяльність всіх підрозділів заводу на потреби ринку, щоб своєчасно коригувати роботу і взаємодії між підрозділами з урахуванням інтересів заводу.

 

відділ технічного контролю, забезпечує операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу, контроль якості і комплектності готової продукції, підготовує звіти про відповідність стандартам

центральна заводська атестована лабораторія виконує лабораторний контроль сировини що надходить у виробництво, матеріалів, напівфабрикатів, а також контроль готової продукції.

відділ постачання забезпечує матеріально – технічне постачання діяльності підприємства, планує поставки матеріально-технічних ресурсів.

 

Специфіка роботи кожного з відділів заводу полягає:

Конструкторський відділ ТОВ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» – команда фахівців, яка підтримує партнерські відносини з провідними проектними та науково-дослідницькими інститутами України і за допомогою сучасної програми розробки конструкторської документації «TEKLA», Auto CAD, Компас, Solid Works, дозволяє успішно впроваджувати в життя найсміливіші задуми замовників. Конструкторський відділ в підрозділі нашого заводу, при отриманні замовлення за наданими замовником проектів КМ веде розробки техдокументації креслень КМД і після того, як креслення КМД отримують твердження від замовника, проект виробів з металоконструкцій надходить в цех.

Технологічний відділ забезпечує з найбільшою економічною ефективністю виконання виробничого процесу, ефективне використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів, безперервний моніторинг виробничого процесу, робіт основного технологічного устаткування.

Фінансово – економічний відділ організовує фінансову діяльність підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження та ефективне використання основних фондів і оборотних коштів, трудових і фінансових ресурсів підприємства, контролює платежі за зобов’язаннями в державний бюджет, постачальникам і установам банків.

Кадрово-юридичний – Основною функцією відділу є приведення діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства, а також захист його правових інтересів та інформування про всі правки і нові законопроеки, які безпосередньо пов’язані з діяльністю заводу. Участь в підготовці і підписанні договорів. До основних функцій, які виконує відділ кадрів на заводі відносяться: визначення потреби компанії в кадрах і підбір персоналу спільно з начальниками підрозділів; підготовка штатного розкладу підприємства; оформлення особистих справ співробітників; ведення обліку відпусток, складання графіків і оформлення відпусток в межах, визначених чинним законодавством; організація атестацій співробітників, складання планів кар’єрного руху персоналу; підготовка планів підвищення кваліфікації працівників.

Відділ маркетингу – відділ маркетингу вивчає ринок і перспективу його розвитку, визначає задоволеність будівельних організацій в наданих підприємством матеріалах і послугах.

Відділ постачання -забезпечує реалізацію матеріально-технічних ресурсів на будівельні об’єкти відповідно до затверджених номенклатурою і графіками виконання робіт.

Відділ технічного контролю – забезпечує перевірку матеріальних ресурсів, в тому числі сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, які надходять у виробництво, підготовку звітів про відповідність їх якості стандартам і технічним умовам, операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу, контроль якості і комплектності готової продукції.

Центральна заводська атестована лабораторія забезпечує достовірність контролю, відповідно до вимог технологічного процесу, крім того виконує лабораторний контроль сировини що надходить у виробництво, матеріалів, напівфабрикатів, а також готової продукції, з метою визначення їх відповідності діючим стандартам і технічним умовам.
Склад лабораторії представлений такими підрозділами як:


– Хімічна лабораторія– проводить аналіз складу матеріалів за закр
czlіпленою номенклатурою на відповідність вимогам нормативної документації

– Механічна лабораторія-здійснює випробування матеріалів, на механічні властивості, аналізує причини невідповідності поданих на випробування зразків проб

– Зварювальна лабораторія– визначає механічні властивості зварних сполук і матеріалів, а також dsc_1429макро – і мікроструктуру цих швів і їх стійкість .Проведені в лабораторії роботи мають великий вплив на технологію виготовлення зварних конструкцій і виробів.

– Атестаційний центр – здійснює контрольну атестацію та підготовку щодо підвищення рівня кваліфікації і знань фахівців, які працюють на заводі.

 

На ТОВ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» сертифікована інтегрована система менеджменту за міжнародними стандартами: EN ISO 9001: 2008 «Система менеджменту якості», EN ISO 14001: 2004 «Система екологічного менеджменту», BS OHSAS 18001: 2007 «Система менеджменту гігієни і охорони праці».
serg-glavnaya В процесі виробництва сталевих металевих конструкцій, а також зварних компонентів для мостів, зварювально – технічні вимоги відповідають стандарту EN ISO 3834-2: 2005 і стандартам Європейського Союзу.
При виготовленні металевих конструкцій підприємство керується вимогами європейського стандарту EN 1090-2, чинними на заводі з 2012 року.
Продукція, що випускається на ТОВ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР», сертифікована відповідно до вимог державної системи сертифікації УкрСЕПРО.
Це дає можливість достовірно відстежувати якість і надійність продукції, що випускається.
У своїй діяльності ТОВ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» робить акценти на використання інноваційних технологій і передових наукових розробок. У співпраці з провідним в країні в області зварювальних технологій інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України на заводі розумно переоснащується виробнича база. Завдяки такій співпраці, підприємство має можливість оперативно вирішувати завдання по впровадженню у виробництво нових марок високоміцних конструкційних сталей і високоефективних зварювальних матеріалів. Застосовувані процеси автоматизованого зварювання ,поряд з високою продуктивністю зварювальних робіт, забезпечують необхідну якість, надійність і довговічність зварних металоконструкцій, що випускаються .
Залучення фахівців ІЕЗ, для здійснення науково-технічного та інженерно технологічного супроводу з виготовлення металоконструкцій прогонових будов мостів і розв’язок, дає можливість оперативного вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням їх конструктивно технологічної міцності, а також зниження в зварних конструкціях залишкових напружень та деформацій.
На сьогоднішній день оснащення заводу дозволяє виконувати всі роботи які необхідні для виготовлення металоконструкцій: від різання і сверловки до вальцювання і зварювання. На Заводі може виконуватися шліфування покриттів, а також сушка та фарбування поверхонь, антикорозійний захист металу і конструкцій будь-якої складності.
Фундаментом для перемоги в будь-якому тендері є не ціна за 1 тонну металоконструкцій, а інноваційне рішення, яке дає можливість оптимізувати вагу каркаса і отримати вигоду вартості за 1 кв. метр площі. Завдяки застосуванню оптимальних розрахунків, витрати на виконання робіт на Заводі металоконструкцій зменшуються до 20%. Це серйозний плюс, що впливає на вибір партнера.
Саме союз сучасного виробництва і передової науки забезпечує нам високі результати, і можливість працювати за основним принципом ринку – бути в потрібному місці і в потрібний час.