Certyfikaty

   W zakładzie „ZhZMK” jest wdrożony zintegrowany system zarządzania zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO 9001: 2008 „System Zarządzania Jakością”, EN ISO 14001:2004 „System zarządzania środowiskiem”, BS OHSAS 18001: 2007 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”.

   W procesie produkcji konstrukcji stalowych zarówno jak i elementów spawanych dla mostów, spawalniczo-techniczne wymogi odpowiadają normie EN ISO 3834-2: 2005 oraz normom Unii Europejskiej.

    Przy produkcji konstrukcji stalowych firma kieruje się wymogami europejskiej normy EN 1090-2, obowiązującej w zakładzie od 2012 roku.

   Wytworzona produkcja oraz jej jakość są atestowane zgodnie z wymogami państwowego systemu certyfikacji UkrSEPRO oraz certyfikatami  za prawo do Produkcja mostów drogowych i kolejowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającymi zgodność konstrukcji z wymogami co do jakości, przepisów technicznych i procesów międzynarodowego systemu DIN