ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Wykonana aplikacja pozwoli Ci uzyskać kompleksową ofertę na dostawę i wykonanie niezbędnych projektów. Oferta obejmuje koszt projektu, terminy realizacji według otrzymanej dokumentacji,terminy i warunki dostawy.Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z instrukcją krok po kroku.

   W zależności od wielkości i złożoności, wytworzenie konstrukcji stalowych według rysunków i dokumentacji projektowej może być wykonane w poprzednio uzgodnionym z Państwem terminie. W celu zrozumienia sposobu wyliczenia wartości konstrukcji stalowych, wykonywanych w oparciu o rysunki projektu wykonawczego proponujemy zapoznać się z poniżej wymienionymi punktami, które określają sumu wartości konstrukcji:

 Gatunki stali oraz rodzaje używanych profili;

 Ilość materialów z uwzględnieniem odpadów;

 Złożoność techniczna wykonania konstrukcji (rozmiary, potrzeba wykorzystania specjalnego sprzętu, dodatkowych elementów);

 Pracochłonność produkcji;

 Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego;

Dostawa konstrukcji na budowę (jeżeli jest wymagana)

Etapy zamówienia na stal:
 ·
Aplikacja z klientem lub spółce, o planowanej godzinie dostarczenia hut
· Project (akceptują ukończone projekty i kompleksową dokumentację projektową: rysunki obiektu, wraz z wyszczególnieniem metalu o szacowanej ilości pracy, co wskazuje na system ochrony antykorozyjnej zawarte projektanta i wskazując lokalizację transportu i dostawy)
· Obliczanie kosztów
· Produkcja
  
Przyjmujemy zlecenia na konstrukcji metalowej:
· Konstrukcje różnych budynkach, zarówno przemysłowe i cywilne
· Przedmioty odbudowy przemysłu metalurgicznego i chemicznego,
· Budowa lotnisk, stadionów, Siłownie, supermarkety, lodowiska,
· Mosty drogowe i kolejowe.
· Organizacja Handlu.

   (Aby obliczyć wymaganą metalu punkt jest używany i masę konstrukcji metalowych. Należy określić rodzaj powłok antykorozyjnych, a odległość do miejsca rozładunku konstrukcji stalowych)

Formularz

 • Nazwa firmy*

  e-mail*

  Pożądany terminy

 • Osoba do kontaktu (Imię i Nazwisko)*

  Telefon*

  Pożądany system

  captcha

 • Adres*

  Кomentarz


  Pobierz archiwum dokumentacji